Termin / Zgłoszenie

Aby wybrać warsztat, proszę wskazać kraj (poniżej), następnie wyszukać interesujący warsztat i wysłać bezpośrednie zgłoszenie. Jeśli pole wyszukiwania pozostanie puste, wyświetlą się wszystkie warsztaty dla danego kraju. Aby zmienić kraj, wybierz inny i kliknij Wyświetl

Uz semināru datumiem

Bowen