Wytyczne odnośnie kształcenia

W naszym międzynarodowym programie kształcenia poznają Państwo kompleksowy system techniki oddziaływania na mięśnie i tkankę łączną w postaci techniki Bowen’a. Ta metoda z powodzeniem jest stosowana od lat 50. w ogólnym wspieraniu zdrowia i do wspomagania autoregulacji, regeneracji i sił samoleczenia ciała. Jest bardzo skuteczna zarówno stosowana samodzielnie, jak i jako uzupełnienie tradycyjnych medycznych procedur terapeutycznych. Wielu lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych i pielęgniarskich, np. dentyści, lekarze-praktycy, chiropraktycy, przedstawiciele medycyny niekonwencjonalnej, fizjoterapeuci, logopedzi, pielęgniarki i położne używają techniki Bowen’a jako metody terapeutycznej. Testy w sporcie masowym i wyczynowym wykazały, że zawodnicy niezmiennie uzyskują wyższe wyniki, odpoczywają szybciej i efektywniej oraz znakomicie leczą kontuzje, kiedy są leczeni techniką Bowen’a.

Wykłady

Na warsztatach poprzez praktyczną prezentację doświadczonych instruktorów , ćwiczenia praktyczne (w wystarczającym czasie) i szczegółowe materiały szkoleniowe (wliczone w cenę kursu) przekazywana jest wiedza do natychmiastowego stosowania. Autorami naszego obszernego podręcznika są Oswald i Elaine Rentsch. Ich pierwsze zapisy były dokumentowane pod bezpośrednim nadzorem Toma Bowen’a.

1. Szkolenie terapeutów Bowen’a uprawnia do stosowania techniki Bowen’a w dziedzinie terapii medycyny konwencjonalnej i naturalnej. 

2. Jako praktycy techniki Bowen’a są Państwo uprawnieni do skutecznego stosowania techniki Bowen’a w celu ogólnego wspierania zdrowia, relaksacji i pobudzania, rehabilitacji, profilaktyki i utrzymania kondycji.

Centralnym punktem stosowania tej metody jest całościowe wzmacnianie systemów autoregulacji i autoharmonizacji ciała i psychiki.

Technika Bowen’a jest odpowiednia dla ludzi z różnych grup wiekowych. Można się jej nauczyć w sposób nieskomplikowany i prosty.

Wsparcie

W trakcie kształcenia, a także po jego zakończeniu mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się z pytaniami do instruktora lub do Akademii Bowen.

Informacje

Przy powtarzaniu części lub całości modułu szkoleniowego udzielamy 50% zniżki. Każdy kolejny moduł zawiera powtórkę materiału już przerobionego, a nowe procedury integrowane są z już istniejącą wiedzą.

Bowen