Historia

Thomas Ambrose Bowen (1916-1982) zaczął rozwijać swoją technikę w latach 50tych w Geelong, w Australii. Zainteresował się różnymi sposobami łagodzenia cierpienia i dostrzegł, że niektóre ruchy wykonywane na ciele, wywołują szczególne efekty. Tom Bowen rozwinął swą technikę bez jakiegokolwiek wcześniejszego wykształcenia w tej dziedzinie. Zwykł twierdzić, że jego dzieło, to „dar od Boga”. Przez całe życie udoskonalał technikę z pomocą swojej przyjaciółki i sekretarki Rene Horwood.

Pan Bowen był wyjątkowo zapracowany, w swej klinice w Geelong wykonywał ponad 13 tys. zabiegów rocznie. Zostało to potwierdzone w raporcie dotyczącym specjalistów medycyny alternatywnej, opracowanym na potrzeby rządu stanu Wiktoria w 1975 r. Zakładając, iż Bowen przyjmował siedem dni w tygodniu, a większość pacjentów wymagała tylko 1 – 3 zabiegów, ogromna liczba pacjentów przewinęła się przez jego klinikę i skorzystała z jego daru. Thomas Bowen leczył za darmo dzieci, osoby niepełnosprawne i pracowników społecznych.

W 1974 r. podczas Krajowej Konferencji Służby Zdrowia w Adelajdzie, w Australii; Oswald Rentsch spotkał po raz pierwszy Toma Bowen’a. Pomimo, iż nie wiedział nic o pracy Bowen’a , spontanicznie poprosił, czy mógłby się od niego uczyć. Ku jego zaskoczeniu Tom Bowen zgodził się, i tak przez następne 2,5 roku Ossie pod okiem Toma Bowen’a studiował jego technikę.

Tom Bowen poprosił Ossiego, aby ten udokumentował jego metodę terapeutyczną, gdyż nie posiadał żadnych notatek, szkiców czy podręczników na ten temat. Oswald z pomocą Rene Horwood, opracował dokumentację dotyczącą orginalnej techniki Bowena.

W 1976 r., Oswald i jego żona Elaine zaczęli wykorzystywać metodę Bowen’a w swojej klinice w Hamilton, w stanie Wiktoria. Dotrzymując obietnicy złożonej Bowen’owi, zaczęli uczyć dorobku Bowen’a, po jego śmierci. Nazwali to: Techniką Bowen’a i przeprowadzili pierwsze seminarium w Perth, w Australii, w 1986 r.

Do roku 1990 r., Ossie i Elaine nauczali w pełnym wymiarze czasu, w całej Australii. Aby zachować technikę i zapewnić nauczanie jej w oryginalnej postaci założyli w 1987 r., Akademię Terapii Bowen’a w Australii, ostatecznie nadając technice nazwę Bowtech® - The Bowen Technique. Od tego momentu Ossie i Elaine rozpropagowali Bowtech w wielu krajach, dotrzymując obietnicy, jaką Ossie złożył Bowen’owi na łożu śmierci., iż rozpowszechni jego dzieło na całym świecie. Obecnie są wspierani w nauczaniu przez liczną grupę akredytowanych i licencjonowanych instruktorów Akademii.

Hasło, które wisiało w gabinecie Toma Bowen’a:

Wierzę, że żyje się na Ziemi tylko raz,

dlatego chcę korzystać z każdej okazji do dobrych uczynków,

czyli przejawiać życzliwość dla wszystkich istot żywych.

Nigdy nie będę z tym zwlekał, ani nie zapomnę o tym,

ponieważ nie przeżyję życia drugi raz.

Bowen