Technika Bowen’a, a model rezonansu

Inna teoria wyjaśniająca działanie Techniki Bowen’a opiera się na modelu rezonansu. Mechanizmy, które są podstawą BOWTECH®, można porównać z modelem rezonansu instrumentów strunowych.  

Struna, którą się naciska w określonym miejscu i na której się gra, wytwarza rezonans o jednoznacznie zdefiniowanym tonie. Gdy punkt trzymania się zmienia, powstaje wzór drgań, zgodny ze specyficzną częstotliwością. Każdy muzyk wie, że decydująca jest precyzja punktu trzymania i nawet małe odchylenie wytworzyłoby zupełnie inny ton. Poza tym na jakość tonu ma wpływ sposób, w jaki się gra na tej strunie.

 Ciało jest wyjątkowo czułe na dotyk, jak znakomite skrzypce Stradivariusa. Organizm można porównać do instrumentu smyczkowego, który do osiągnięcia pełnego brzmienia wymaga precyzyjnego nastrojenia i osoby, która ma odpowiednie umiejętności, aby na nim zagrać. Tak, jak muzyk precyzyjnie umieszcza palce w odpowiednich miejscach na strunie, aby wydobyć dźwięk, tak terapeuta BOWTECH każdy swój ruch wykonuje z nadzwyczajną precyzją i wyczuciem, aktywując tkanki i organizm do autoregulacji.

Stąd motto Techniki Bowen: „Mniej – znaczy więcej”. Gdyż już minimalne interwencje i impulsy wywołują znaczne zmiany w całym systemie człowiek, zarówno na poziomie fizycznym, emocjonalnym, jak i psychicznym. Dlatego celem Techniki Bowen’a jest zdrowie, integracja i harmonia, rozumiane całościowo, na wszystkich poziomach.

Bowen