Co to jest Technika Bowen’a

Technika Bowen’a® (zwana w skrócie Bowtech®) to niezwykle skuteczna, bezpieczna metoda terapeutyczna, która działa ogólnoustrojowo, pomagając organizmowi powrócić do równowagi, przy wykorzystaniu własnych zasobów autoregulacji. Bowtech jest dynamiczną terapią pracy na mięśniach i tkance łącznej, która została rozwinięta przez nieżyjącego już Toma Bowen’a w Geelong, w Australii. Tom Bowen był przekonany, że zaburzenia w funkcjonowaniu ciała wynikają z zaburzeń w tkance, dlatego inicjowanie integracji strukturalnej i związanej z nią części funkcjonalnej tego dynamicznego systemu jest kluczem do działania oryginalnej Techniki Bowen’a.

Bowtech przynosi ulgę w leczeniu wielu konkretnych urazów i innych problemów zdrowotnych, zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych. Jest to działanie ogólnoustrojowe (holistyczne), z wykorzystaniem wrodzonych zdolności do samoleczenia.

Terapeuta dostarcza sygnały do systemu nerwowego w ściśle określonych miejscach (na mięśniach, ścięgnach, więzadłach lub nerwach), a ciało robi resztę, odpowiadając na nie, w odpowiednim dla niego czasie (tempie), w zależności od własnych możliwości.

Technika Bowen’a jest wskazana dla każdego, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowie, z wyjątkiem nielicznych, specyficznych sytuacji, w których konkretne procedury są przeciwwskazane. 

W przypadku ostrego urazu, terapeuta może wykonać zabieg bezpośrednio na uszkodzoną część ciała, ponieważ organizm nie miał czasu, aby rozpocząć kompensację i przystosowywanie się do urazu. Poza nielicznymi terapeutami, którzy specjalizują się w pracy z urazami i kontuzjami sportowymi, większość terapeutów spotyka się i pracuje z klientami, których schorzenia rozwijają się stopniowo przez wiele lat, gdzie wzorzec dysfunkcji mięśniowej i wadliwej postawy ciała zdołał się już głęboko zakorzenić.

Sesja Bowtech

Sesja Bowtech trwa przeciętnie od 15 do 45 minut. Podczas zabiegu Bowen’a terapeuta kciukami lub palcami wykonuje serie delikatnych, precyzyjnych ruchów w ściśle określonych miejscach na ciele (mięśnie, ścięgna, powięzie, nerwy). Pomiędzy każdą serią ruchów terapeuta robi przerwę tak długą, jaka jest konieczna, do przetworzenia przez organizm otrzymanych bodźców i rozpoczęcia procesu samoregulacji. Sam Tom Bowen w czasie tych przerw wychodził z pokoju terapii, aby nie zakłócać tego procesu.

Pojedynczy Ruch Bowen’a trwa około kilku sekund, terapeuta delikatnie naciska i pobudza mięsień, ścięgno lub inną strukturę wywołując impuls, który układem nerwowym dociera do mózgu. Mózg zapoczątkowuje proces przywracania organizmu do równowagi, najbardziej pierwotnego stanu. Celem Techniki Bowen’a jest więc przywrócenie organizmu do pierwotnego, zharmonizowanego, idealnego stanu zdrowia porównywany z tzw. „resetem”.

Ruchy w Technice Bowen’a są delikatne, ale celowane, mogą być wykonane przez cienką odzież, jeśli pacjent tak preferuje. Pacjenci zwykle leżą na stole do masażu, lub siedzą na krześle, jeśli tak im wygodniej.

Sesje Bowen’a wykonuje się co 5 do 10 dni, optymalnie co tydzień.

W kilku przypadkach specyficzne miejsca, w których wykonuje się Ruchy Bowen’a korespondują z meridianami i punktami akupunkturowymi, choć sam Tom Bowen opracowując Technikę Bowen’a nic świadomie nie zapożyczył z tych metod, gdyż nie miał wiedzy, ani wykształcenia w tej dziedzinie.

Bowen