Cele Stowarzyszenia

Europejskie Stowarzyszenie Bowen’a zostało założone 31 sierpnia 1999 roku i jest uznane przez Bowen Therapy Academy of Australia

Cele:

 • Przekazywanie wiedzy i informacji o technice Bowen’a jak największej liczbie osób. 

• Działalność promocyjna, taka jak publikacje artykułów o technice Bowen’a w prasie lub wywiady radiowe.

• Prezentowanie techniki Bowen’a na targach zdrowia i innych imprezach, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy.

• Zgodnie z najlepszymi możliwościami reprezentowanie interesów zawodowych i ekonomicznych członków wobec władz i innych organizacji. 

• Zapewnienie profesjonalnym terapeutom Bowen’a dobrej jakości pracy, dzięki odpowiednim szkoleniom i dokształcaniu oraz zachowanie wysokiego standardu kształcenia w dziedzinie metody Bowen’a.

• Możliwość zawarcia odpowiedniego UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ dla członków, na korzystnych warunkach. 

• Informowanie członków Stowarzyszenia o rozwoju techniki Bowen’a oraz podtrzymywanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

• Wydawanie ukazującego się co kwartał magazynu Stowarzyszenia BOWEN JOURNAL w celu wspierania współpracy i kontaktów między poszczególnymi członkami.

• Zachowanie oryginalnej formy pierwotnej techniki Bowen’a:

Jeśli jakaś technika jest tak prosta i skuteczna, jak technika Bowen’a, to istnieje również silna pokusa do dokonywania zmian, improwizacji i dodawania pewnych rzeczy.

Najważniejszym życzeniem Bowen Therapy Academy of Australia i wszystkich stowarzyszeń Bowen’a jest współpraca na skalę światową, aby zachować technikę Bowen’a taką, jaką praktykował, rozwinął i jakiej uczył Tom Bowen.

Zarząd

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Skarbnik:

Zastępca skarbnika:

Protokolant:

Zastępca protokolanta:

Veronika Humer - veronika.humer[at]ggz.at

Riccarda Lehner - ricc.lena[at]aon.at

Manfred Zainzinger - bowentechnik[at]bowtech.at

Margit Wagner - margit.wagner[at]ba-ca.com

Elisabeth Lehner - liesi.lehner[at]liwest.at

Anton Kaineder - anton1.kaineder[at]polizei.gv.at

Sekretariat:

Europejskie Stowarzyszenie Bowen’a
A-4101 Feldkirchen, Freudenstein 24
Tel.: 07233 805 49
E-Mail: bowenverein[at]bowtech.at

www.bowtech.at

Członkostwo

Członkostwo i warunki

Pełne członkostwo:

Dla osób, które spełniają następujące warunki:

  • Pomyślne ukończenie wszystkich dziesięciu modułów szkolenia Bowen’a, prowadzonych przez akredytowanego instruktora.
  • lub
  • Pomyślne ukończenie wszystkich trzech modułów szkolenia EMRT lub CCMRT, prowadzonych przez akredytowanego instruktora.
  • Wykształcenie z zakresu anatomii, fizjologii i patologii, zdobyte w uznanym instytucie
  • Certyfikat pierwszej pomocy  

Pana/Pani nazwisko jako pełnego członka zostanie na życzenie opublikowane w BOWEN JOURNAL i w Internecie na „Liście terapeutów/ praktyków”.

Pełni członkowie mają pozwolenie na używanie nazwy BOWTECH i logo:

Członek ma również możliwość zawarcia zawodowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na preferencyjnych warunkach

Kontakt 

 

Członek-junior:

Status dla osób w trakcie szkolenia BOWEN, EMRT lub CCMRT (składka członkowska ze zniżką, prenumerata magazynu Stowarzyszenia BOWEN JOURNAL)

 

Członek wspierający:

Status dla osób, które chciałyby wspierać technikę Bowen i jej filozofię

 

Członek honorowy:

Taki członek jest częścią rozwijającej się na skalę międzynarodową wspólnoty Bowen i nie tylko otrzymuje najnowsze informacje o rozwoju w dziedzinie BOWTECH, ale może też uczestniczyć w jego kształtowaniu.

Konferencja Bowen

Międzynarodowy Kongres Bowen’a

 

Bowen