Metryka

Bowen Therapie Akademie

Pelmberg 53
A-4202 Hellmonsödt
Austria

Forma prawna.

Stowarzyszenie

Statut Stowarzyszenia

Nasz regulamin można uzyskać bezpośrednio w Akademii Bowen.

Urząd

BH Urfahr Umgebung

Kontakt

Tel.: +43 676 6175 813
Biuro czynne: Mo - Fr   08 - 17 Uhr
E-Mail: office[at]bowen-academy.com

Stowarzyszenie - Nr wpisu do Rejestru

ZVR 670861267

Podstawowa zawartość strony

Ta strona zawiera informacje dotyczące szkoleń BOWTECH , Oryginalnej Techniki Bowen.

Uprawnienie do reprezentacji

Manfred Zainzinger

Cele Stowarzyszenia

Celem tego Stowarzyszenia (którego działalność nie jest obliczona na zysk) jest upowszechnianie Techniki Bowen w jej oryginalnej formie, promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywację i wspieranie wrodzonych mechanizmów samoleczenia, fizycznej i psychicznej relaksacji i wspomaganie rozwoju świadomości . Oferuje wiele możliwości wszystkim zainteresowanym, szczególnie osobom z sektorów socjalnych i opieki, związanym ze sportem, oraz personelowi medycznemu.

Koncepcja, projekt i realizacja

chiliSCHARF Kommunikationsagentur e.U.
Zollamtstrasse 7, 4020 Linz
Web: www.chilischarf.de
Mail: office[at]chilischarf.at

Źródła wykorzystane do ikon

Icons made by Daniel Bruce, Icomoon, Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

Polityka prywatności

Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest sprawą oczywistą dla nas. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DSG 2000) Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane, aby dowiedzieć się tożsamości użytkowników sieci. Obejmuje to informacje takie jak imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu, itp Wszystkie informacje, które nie mogą być bezpośrednio związany z rzeczywistym tożsamości użytkownika nie są zatem objęte darunter.Bei odwiedzić witrynę sieci Web, które zbieramy bez dobrowolnej rejestracji żadnych danych osobowych ty. Jednak to spada (automatyczny) dane werden.Bei zapisany w pliku dziennika na naszym serwerze i oceniane anonimowo do celów statystycznych i pod warunkiem ich używać, popyt na spersonalizowane usługi interaktywne i elektronicznej na naszej stronie internetowej, zbieramy dane osobowe od Ciebie , Możemy wykorzystywać dane osobowe tylko w naszej firmie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy lub, jeśli są wymagane przez prawo.

Dane Infostelle

Masz prawo wiedzieć, które dane osobowe zostały zebrane. Nasze dane Infostelle można dotrzeć na adres e-mail info@procasa24.at.Derzeit~~MD~~aux być dane osobowe są przechowywane. 

Warunki korzystania z serwisu, gwarancji, odpowiedzialności

Korzystanie z tej strony jest wyłącznie na własne ryzyko i na własne ryzyko. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za opublikowanych artykułów, ofert i usług, w zakresie dokładność, kompletność i funkcjonalność. Gwarancja jest na podstawie przepisów ustawowych. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej witryny jest wykluczone. Ta strona internetowa i związane z nią usługi są wykonywane z najwyższą starannością. Ze względów technicznych nie jest możliwe, że te usługi są dostępne w sposób ciągły, to pożądane związki mogą być wytworzone zawsze lub przechowywanych danych, jest zachowana we wszystkich okolicznościach. Stała dostępność nie może zostać zagwarantowana. Połączenia do innych operatorów sieci jest zgodne z możliwościami. Wszelka odpowiedzialność za problemy, które są spowodowane przez sieci osób trzecich jest wykluczona.Korzystanie z innych sieci podlega warunkom korzystania z poszczególnych operatorów. Z naszej strony nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, strajków, ograniczeń z usług innych przewoźników, a także naprawy i konserwacji oraz związanych z tym ograniczeń lub przerw w tej służbie. 

Polityka link

Linki do innych ofert internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności dotyczące zawartości, funkcjonalności i dostępności połączonej stronie internetowej (s). Dotyczy to również wszystkich innych bezpośrednich lub pośrednich odniesień lub linki do zewnętrznych ofert internetowych. Linki do tej strony są mile widziane, jeśli są zaprojektowane jako linki zewnętrzne w osobnym oknie przeglądarki. Przejęcie głównego okna w ramie ekspres łącza nie jest dozwolone. Jeżeli strona, że ​​mamy związane zawierają treści niezgodne z prawem, prosimy o poinformowanie nas, link zostanie usunięty niezwłocznie.

Bowen